AboutUs

Contact Us

0086-18118003607

ADD: No. 1 Gaoyang Road Tianning District Changzhou
Contact person: Mr. Chen
Mobile: 0086-(0)18118003607
Tel: 0086-519-85506673
0086-519-85506613
QQ: 1611578115
skype: WEBOWT
Wechat: 13775637333
Email: sales@webowt.com

  • 咨询热线(TEL)
  • +86.51985506673
  • 点击在线反馈
  • Mobile
  • Mobile

  由博士领军和20年以上行业经验的研发团队组建的专门从事称重仪表的研发、制造 和销售的企业。
  注册资本 305万

  龙城英才计划 C类 “特别推荐”项目。


主要业务:
--称重显示控制仪表、防爆显示控制仪表和称重控制成套设备的研发、制造和销售
--称重控制软件研发和销售

 

   
Top